AMİNLER

Aminler, amonyak organik bileşiklerinde ve fonksiyonel gruplarda bir veya daha fazla hidrojen atomu için organik grupların ikame edilmesiyle türetilir. Yapısal olarak aminler, amonyağa benzer, ancak bir veya daha fazla hidrojen atomu, alkil veya aril grupları gibi organik ikame edicilerle değiştirildi. Bu kuralın önemli bir istisnası, aminler yerine amidler olarak adlandırılan RC (O) NR2 tipi bileşiklerdir (C (O) karbonil grubuna karşılık gelir).
 
Bu ayrım kimyasal olarak önemlidir çünkü amidler ve aminler farklı yapılara ve özelliklere sahiptir. Adlandırma açısından biraz kafa karıştırıcı olan, bir aminin N-H grubu, N-M (M = metal) ile ikame edildiğinde, buna amid olarak da adlandırılmasıdır. Örneğin, (CH3) 2NLi, lityum dimetilamiddir.
 
Yapısal olarak aminler amonyağa benzerler fakat bir veya daha fazla hidrojen atomu alkil veya aril gibi organik radikallerle yer değiştirmiştir.