ASİTLER

Asit, suda çözündüğünde hidrojen iyonlarının konsantrasyonunu artıran bir maddedir. Hidrojen iyonları çözeltiyi asidik hale getirir. Asit, mavi turnusol kağıdının rengini kırmızıya çevirir. Eski Türkçe'de hamız, bazı kaynaklarda ekşit olarak da anılırdı.
 
Yiyeceklerin çoğu asit içerir. Limon sitrik asit içerir ve sirke asetik asit içerir. Farklı asitler limon, sirke, ekşi elma ve şerbetin güçlü lezzetini verir. Pil, sülfürik asit; midede bulunan sindirim suyu, hidroklorik asit içerir. Asit, suda çözündüğünde hidrojen iyonlarının (H +) konsantrasyonunu artıran bir maddedir. Çoğu asidik madde saf katılar, sıvılar veya gazlar olarak bulunur, ancak yalnızca suda çözündüğünde asitler gibi reaksiyona girer.
 
Asit, bir çözeltideki hidrojen iyonlarının konsantrasyonunu artıran bir maddedir. Tüm asitler hidrojen (H +) içerir.