GLİKOL

Glikoller ayrı karbon atomlarına bağlı olan iki hidroksil grubu barındıran bileşiklerdir. Propilen glikol sentetik organik bileşiktir ve viskoz özelliktedir. Propilen glikol düşük buhar basıncına sahip, seyreltici ve çözücü bir maddedir. Çoğu organik çözücü içerisinde büyük oranda çözülebilir.
 
Glikol, diğer tüm glikollerle benzer şekilde su ile tamamen karışmaktadır. Su ile karıştırıldığında çökelme olabileceği bir donma noktası ile birleşir. Bu nedenle farklı endüstri ve sanayi alanlarında çokça kullanılmaktadır. Düşük toksisite özelliği barındırması da yaygın kullanılmasında etkendir.
 
MPG, su, alkol, benzin, aseton, kloroform, eter ve etanolde çözünür. Uçucu yağlarda çok çözünür olmasına rağmen uçucu olmayan yağlarda çözünmez.
 
Farklı propilen glikol, monopropilen glikol, dipropilen glikol ve tripropilen glikol türleri vardır.
 
Ek olarak, monopropilen glikol (MPG), propilen glikol farmasötikleri, monopropilen glikol USP, 1,2-dihidroksipropan ve 1,2-propandiol gibi farklı isimlere sahiptir.